Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS139 -
Pulmoner Patoloji
Esra Yıldırım1, Ömer Özbudak2, Gökhan Arslan3, İrem Hicran Özbudak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya
  Anahtar Kelimeler :