Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS248 -
Gastrointestinal Patoloji
Fatih Kula1, Emre Işık1, Kemal Karakaya2, Şükrü Oğuz Özdamar1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak
  Anahtar Kelimeler :