Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS278 -
Gastrointestinal Patoloji
Döndü Nergiz1, Hülya Tosun Yıldırım1, Dinç Süren1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Cem Sezer1, Zelal Akgündüz1, Barış Rafet Karakaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
  Anahtar Kelimeler :