Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS088 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Ayça Tan1, Sevgen Önder2, Görkem Eskiizmir3
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :