Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS237 - GASTRİK MUKOZAL KALSİNOZİS, OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Döndü Nergiz1, Hülya Tosun Yıldırım1, Dinç Süren1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Cem Sezer1, Zelal Akgündüz1, Seyit Uyar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
 

Giriş

Gastrik mukozal kalsinozis (GMK) rutin biyopside veya otopside tesadüfen karşılaşılan nadir bir hastalıktır. GMK; distrofik, metastatik veye idiyopatik olarak sınıflandırılabilir.

Olgu

79 yaşında kadın hasta uzun süredir olan şiddetli karın ağrısı sebebiyle gastroenteroloji polikliniğine başvurmuştur. Yapılan endoskopide mide korpus küçük kurvatur kesiminde arka duvarda mukoza ödemli, nodüler soluk görünümde olması sebebiyle her biri 0,3 cm çapta 2 adet biyopsi alınmış ve bu biyopsiler bölümümüzde değerlendirilmiştir. Mikroskopik incelemede mide mukozasında hafif foveolar hiperplazi ve lamina propriada kalsifiye bazofilik ekstraselüler depositler izlendi. Hasta kliniği araştırıldığında Kronik böbrek yetmezliği(KBY) olduğu ve hemodiyalize girdiği öğrenildi. Histopatolojik ve klinik bulgular eşliğinde olgu gastrik mukozal kalsinozis olarak değerlendirildi

Sonuç

GMK tüm gastrik biyopsilerde % 0,1 den az saptanır ve özellikle genç erişkinlerde sıklıkla kadınlarda görülür. Metastatik kalsifikasyon GMK'in en sık nedenidir ve anormal kalsiyum fosfat metabolizması sebebiyle oluşur; hiperkalsemi ve / veya hiperfosfatemi normal dokuda kalsiyum tuzlarının birikmesine neden olur. Bunun da en sık sebebi kronik böbrek yetmezliği, diyaliz ve organ transplantasyonudur. KBY ve organ transplantasyonu olan hastalarda %14- 60 oranında görülür. Daha az yaygın olarak GMK, inflame, hasarlı ve fibrotik doku üzerine kalsiyum tuzlarının birikmesinden kaynaklanır. Buna distrofik kalsifikasyon denir ve atrofik gastrit ve gastrik neoplazi gibi koşullarda görülebilir. GMK ayırıcı tanısında sitomegalovirüs (CMV) mutlaka ekarte edilmelidir. Gastrik mukozal kalsinozisin klinik seyri bilinmemektedir fakat mutlaka rapor edilmelidir çünkü midedeki metastatik kalsiyum depositleri, kardiyak ve pulmoner kalsifikasyonlar gibi önemli ve bazen ölümcül sonuçlara sebep olabilen diğer organlardaki depositlerin göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler : kalsinozis, mide, kalsifikasyon, KBY