Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS263 - PRİMER REKTAL MALİGN MELANOM
Gastrointestinal Patoloji
Bengü Çobanoğlu1, Mustafa Şimşek2, Figen Aslan3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Balikesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Giriş

Rektal malign melanom ender görülen bir tümördür. Genellikle diğer rektal tümörlerde olduğu gibi kanama ya da ağrı ile beş veya altıncı dekadda ortaya çıkar. Daha çok kadınlarda görülür. Prognozu kötü olan tümör, özellikle de aşikar pigmentasyon içermediği zaman, tanı hatalarına yol açabilir.

Olgu sunumu: 64 yaşında kadın hasta bir senedir aralıklı olarak rektal kanama ve karın alt bölgesinde ağrı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurur. Yapılan tetkiklerden sonra kolonoskopik inceleme sırasında rektal kitle görülmesi üzerine biyopsi alınır. Biyopsi alınan dış merkezde patoloji tanısı az differansiye adenokarsinom olarak rapor edilir.

Az diferansiye adenokarsinom tanısı ile hastanemiz Genel Cerrahi kliniğine başvuran hastaya abdominoperianal rezeksiyon yapılırak spesmen laboratuarımıza gönderilir.

Yapılan patolojik incelemeler sonucu hastaya malign melanom tanısı verilir. Tüm vücut taraması yapılan hastada başka bir odak saptanmadığından tümör primer olarak kabul edilerek tedavi planlanır.

Sonuç

Malign melanom farklı lokalizasyonlarda karşılaşıldığında tanı güçlüğü ve yanlış tanıya yol açan bir tümördür. Özellikle differansiyasyonu az olan tümörlerde ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Burada kolonoskopik biyopsi ile az differansiye adenokarsinom ile karıştırılan bir malign melanom vakasını genel ilgiler eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler : rektum, malign melanom, karsinom