Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS269 - NADİR OLGU: ÇIKAN KOLONDA BÜYÜK SUBMUKOZAL LİPOM
Gastrointestinal Patoloji
Hasan Dindar1, Zeynep Sağnak Yılmaz2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Submukozal lipom, mezenkimal tümör