Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS022 - DİSGERMİNOM ALANLARI İÇEREN GONADOBLASTOM SAPTANAN MOZAİK PATERNDE TURNER SENDROMU: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Gülşah İnal1, Doğa Türkkahraman2, Aysel Uysal3, Tayfun Toptaş4, Melike Savaş3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği
 

Turner Sendromu en sık görülen anöplodi tiplerinden biridir. Disgenetik gonadlı hastalarda Y kromozom materyali varlığı gonadal tümörler, özellikle gonadoblastom gelişimi için risk faktörüdür. Gonadoblastom benign bir tümör olmakla birlikte hastaların %60'ında malign transformasyon sonucu Disgerminom gelişebilmektedir. Bu nedenle Y kromozom mozaizmi gösteren hastalarda profilaktik gonadektomi önerilmektedir. Biz streak gonadında disgerminom ile birlikte gonadoblastom saptanan mozaik patern Turner Sendromu hastasını sunduk.

Anahtar Kelimeler : Turner Sendromu,Gonadoblastoma,Disgerminoma,Mozaik patern