Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS337 - METAPLASTİK MEME KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU
Meme Patolojisi
Düriye Betül Yılmaz1, Gülgün Erdoğan1, Hadice Elif Peştereli1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
 

Giriş

Metaplastik meme karsinomu (MMK), tüm meme kanserlerinin %1’inden azını oluşturan,morfolojik olarak heterojen bir meme tümör grubudur. Çoğu üçlü negatif (ER, PR, cerbB2) olup diğer meme kanserlerine göre daha kötü prognozlu ve agresif seyirlidir.

Olgu

Olgu 1; 32 yaşında kadın hasta, 5 ay önce sağ memede ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Dış merkez meme ultrasonografisinde (USG), kitle izlenmesi üzerine merkezimizde sağ memedeki kitleye eksizyon uygulandı. Patolojiye parçalı olarak gönderilen materyalin tamamı tümör dokusundan oluşmaktaydı. Histopatolojik incelemede tümör yassı epitel hücreli karsinom ve mezenkimal differansiasyon alanları (kondroid ve osseöz) göstermekte olup, olgu ER(-), PR(-), cerbB2 (1+) mikst metaplastik karsinom olarak değerlendirildi.

Olgu 2; 52 yaşında, 5 yıl önce sol meme üçlü negatif invaziv karsinom tanısı almış, izlemde olan hastanın aynı memede USG’de kategori 4 ve PET-CT görüntülemelerinde tutulum gösteren kitle lezyonu saptanması üzerine segmental mastektomi uygulanmıştır. Makroskopik olarak 1 cm boyutlu,düzgün sınırlı,sert kıvamlı kitlesel lezyon tespit edilmiştir.Mikroskopik incelemede mezenkimal diferansiasyon gösteren metaplastik karsinom ile uyumlu olarak değerlendiren tümörde ER, PR ve c-ErbB2 negatif bulunmuştur.

Sonuç

MMK, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında ayrı bir antite olarak kabul edilen, nadir görülen agresif seyirli meme kanseri tipidir. Mezenkimal ve epitelyal komponentler içermektedir Genellikle 50 yaşın üzerindeki kadınlarda, hızlı büyüyen kitle ile ortaya çıkan, ileri evrede saptanan tümörlerdir.Tanı anında tümör boyutu büyük olmasına rağmen aksiller lenf düğümü tutulumu daha az görülür. Büyük boyutta ve daha ileri evrede saptanması, lenf düğümü tutulumunun daha az ve hormon reseptör ekspresyonunun genellikle negatif olması nedeniyle invaziv duktal karsinomlara göre prognozu kötüdür. Akciğer ve kemik metastazları sık olup yayılım hematojen yolladır. Yüksek oranda lokal nüks gösterir. cerbB2 ve steroid hormon negatifliği nedeniyle kemoterapiye dirençlidir.

Olgular nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : meme, metaplastik, üçlü negatif