Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS416 - DIŞ KULAK YOLUNDA TİP 2 POLİPOİD KUTANÖZ MENİNGİYOM
Nöropatoloji
Taşkın Erkinüresin 1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Kutanöz meninjiyom, Dış kulak yolu tümörü, Tip 2