Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS474 - TESTİS?TE EWİNG SARKOM: NADİR BİR VAKA
Üropatoloji
Şenay Çetin1, Itır Ebru Zemheri 1, Muzaffer İlkay Tosun1, Begüm Çalım1, İsmail Yılmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
 

GİRİŞ: Primer iskelet dışı Ewing Sarkomu nadir görülen kemik ve yumuşak doku malignitesidir. Literatürde testis yerleşimli 3 vaka bildirilmiştir. Burada testiste çok nadir bildirilen primer Ewing sarkomu vakasını sunacağız.

OLGU: Olgumuz 36 yaşında erkek hasta, 2 senedir fark ettiği sol skrotal şişlik nedeniyle kliniğe başvurdu. Yapılan incelemelerde skrotal ultrasonografide sol testiste 58x65 mm boyutunda kitle saptanması üzerine sol radikal orşiektomi operasyonu uygulandı. Makroskopik olarak kanama ve nekroz alanlarının izlendiği nispeten düzgün sınırlı, 2x1.5 cm’lik alanda testis dışı nodül oluşturan 6x6x5.5 cm ölçülerinde tümöral lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede yer yer arada fibröz septaların izlendiği solid paternde küçük yuvarlak hücrelerden oluşan yuvarlak-oval nükleuslu, belirsiz nükleollü tümör hücreleri izlendi. Hemoraji ve nekroz eşlik etmekteydi. Mitotik indeks 10 büyük büyütme alanında (BBA) 15 olarak saptandı. İmmunohistokimyasal incelemede cd99 ile kuvvetli membranöz ekspresyon, FLI-1 ile zayıf nükleer ekspresyon, cd117 ve vimentin ekspresyonu izlendi. Moleküler analizde FISH ile EWSR1 geninde yeniden düzenlenme, RT- PCR ile EWS-FLI1 t(11;22)(q24;q12) tip I füzyon bulgusu saptanmıştır. Bu bulgularla olgu testisin Ewing sarkomu olarak değerlendirildi. PET incelemede metastatik odak saptanmadı.

SONUÇ: Testiste Ewing sarkomu nadir olup tanı immunohistokimyasal inceleme ve moleküler analizle desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler : Ewing Sarkom, testis