Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS548 - PATOLOJİDE HAYATIN İÇİNDEN KESİTLER
Patolojide Bilişim
Mustafa Nacir1, İbrahim İbiloğlu1, Ulaş Alabalık1, Hüseyin Büyükbayram1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Abd
 

Giriş

Patoloji bilimi gerek alınan parçaların dağılımı gerekse de yapılan boyamalar itibariyle renkli bir branş. Patoloji laboratuvarında çalışan bütün bireyler ciddi bir iş yoğunluğu içerisinde yer alır. Her bir parçanın danışmadan alınmasıyla başlanan süreç mikroskop altında tanının konması anına kadar titiz, stresli ve ciddi bir iştir. Bu işte çalışanların özverili olmaları ve işlerini sevmeleri yaptıkları işin sağlığı açısından önem arzetmektedir.

Olgu

Bizler çalıştığımız bir sene içerisinde patoloji materyallerine ait mikroskobik ve makroskobik görsellerden hayatın içinden kesitleri bir araya getirdik. Bunları toplarken bazen ufak dokunuşlarla onları bir nesneye bir hayvana veyahut hayatın içinden bir ana benzettik. Bu çalışmalarımızı zaman zaman sosyal medyada da paylaşınca olumlu dönütler alarak patoloji çalışanlarının ve patoloji camiası dışındaki insanların da patoloji biliminin bu sanatsal yönüne ilgi duyduklarını ve daha çok sevdiklerini farkettik.

Amaç:

Oldukça stresli ve ciddi bir işimiz olduğunun farkındayız. Ve bu işimizi daha iyi yapmamız adına mikroskopta baktığımız iki okülere ek olarak farklı bir bakış açısı katan hayatın içinden gelen üçüncü bir oküleri sunmak bu posterimizin en büyük amacıdır.

Anahtar Kelimeler : sanat, pathart, kesit, hayat