Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ÖZEFAGEAL MELANOSİTOZİS( OLGU SUNUMU)
Uğur Gülper1, Nazlı Türk1, Fahriye Kılınç1, Hacı Hasan Esen1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Abd

Özet

GİRİŞ: Özefageal melanositozis (ya da melanozis) üst gastrointestinal sistem endoskopilerinin % 0.7-2 sinde rastlanan nadir görülen bening melanositik proliferasyondur. Melanositik nevüs ve malign melanom ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken patolojilerdir.

OLGU: 68 yaşında kadın hasta karın ağrısı ve dispeptik şikayetlerle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümüne başvurdu. Yapılan endoskopide özefagus santralinde 23. cm’de mukoza ile aynı düzlemde üzerinde siyah pigmentasyon içeren 10-12 milimetre çapında alan gözlendi. Buradan biyopsi alındı. Laboratuvarımızda yapılan incelemelerde özefagus non-keratinize çok katlı yassı epiteli bazal tabakasında bazı hücrelerde kahverenkli pigment varlığı tespit edildi. Uygulanan immünhistokimyasal boyalarda bu hücrelerin S-100 ve Mart-1 pozitif melanosit olduğu görüldü. Atipi ve mitoz görülmeyen olguda malign melanom ve melanositik nevüs dışlandıktan sonra olgu özefageal melanositozis ile uyumlu olarak raporlandı.

SONUÇ: Sonuç olarak özefageal melanositozis nadir görülen, etyopatogenezi net olarak aydınlatılamayan, patolojik incelemede epitel bazal tabakasında (ve submukozada) melanin birikimi izlenen nadir bir durumdur. En sık orta ve alt özefagusta lokalizedir. Literatürde malign melanoma ilerleyen özefageal melanositozis olgu bildirimleri yapılması sebebiyle , bu vakalara tanı koyarken malign melanom ve melanositik nevüs ekarte edilmelidir. Ayrıca tedavi ve takiple ilgili genel bir yaklaşım belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.