Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 1
Patoloji Raporunda Yer Alan Tanılar Tekrarlanabilir mi?
Alp USUBÜTÜN 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SIHHİYE, ANKARA DOI : 10.5146/jcpath.2017.02

Özet

Patolojide tanı koyma sürecinde çok farklı etmenler rol alır. Patologların tüm sürecin farkında olmaları doğru tanı verme olasılığını arttıracaktır. Bu yazıda tıbbın belirsizliklerinden, tanı koyma sürecinin analitik değerlendirmesinden, kalite kontrolünün tanıdaki yerinden, ?hatalı? ve ?doğru? tanı kavramlarından, tanı uyumsuzluğu nedenlerinden, tanıların tekrarlanabilirliğini nasıl sağlayabileceğimizden söz edildi.