Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
VULVAR BÖLGEDE ANJİOMYOFİBROBLASTOM; OLGU SUNUSU
Şenay Yıldırım1, Canan Sadullahoğlu1, Hülya Tosun Yıldırım1, Dinç Süren1, Burak Karadağ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği

Özet

GİRİŞ: Anjiomyofibroblastom (AMFB) orta yaş kadınlarda vulvovajinal bölgede görülen benign mezenkimal bir tümördür. Kadın genital sisteminde özellikle vulvada rastlanmakla birlikte nadir olarak erkeklerde skrotumda ve inguinal bölgede de rastlanmıştır. Klinik olarak operasyon öncesinde Bartholin bezi kisti, labial kist, inguinal herni, leiomyom, lipom, liposarkomu düşündürür. Olgumuz 41 yaşında bir kadın olup vulvada Bartholin kisti ön tanısı ile gönderilmiştir. Nadir rastlanan bir tümör olması ve ayırıcı tanılarına ışık tutmak amacıyla sunuyoruz.

OLGU: 41 yaşındaki bayan hasta hastanemize genital bölgede şişlik şikayeti ile başvurmuştur. Vajinal muayenesinde ve ultrasonografik incelemesinde uterusta ve bilateral uterin adnekslerde patoloji yoktur. Sol labium majusta subkutan yerleşimli, çevre yumuşak dokulardan düzgün sınırla ayrılmış , 7,5x5x4 cm boyutunda tümöral bir lezyon izlenmiştir. Kitlenin total eksizyon materyalinden hazırlanan kesitlerde iyi sınırlı, fibröz bir kapsülle çevrili, hipersellüler ve hiposellüler alanlardan oluşan, prolifere damar yapıları içeren tümöral bir lezyon izlenmiştir. Şişkin stromal hücreler daha çok damarlar çevresinde yoğunlaşmakta olup bu hücreler immünohistokimyasal ER, PR, Vimentin boyaları ile diffüz, Desmin boyası ile fokal pozitif boyanmıştır. CD34 boyası ile artmış damar yapıları izlenmiştir. SMA boyası negatiftir.

SONUÇ: Anjiomyofibroblastom genellikle vulvar bölgede iyi sınırlı lezyon olarak prezente olur. Çapları 5-12 cm arasında değişir ve güvenli marjinal sınırlarla total eksize edildiğinde tedavisi için yeterli olur. Histopatolojik olarak iyi sınırlı lezyonlar olup çok sayıda kapiller damarlardan ve hiposellüler-hipersellüler alanlardan oluşmaktadır. İğsi, şişkin stromal hücreler ödematöz ya da kollajenöz bir matriks içerisinde özellikle damarlar çevresinde kümelenirler. Ayrıcı tanısında öncelikle agresif anjiomiksoma ve leiomyom akla gelmelidir.