Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
VULVADA LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM
Özlem Ceren Günizi1, Dilek Erdem1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Lenfanjioma sirkumskriptum, vulvada nadir görülen ve klinik olarak kondiloma akuminatum ile karışabilen bir lezyondur. Lenfanjioma sirkumskriptum (LS), kutanöz lenfanjiomların en sık görülenidir, konjenital olabileceği gibi, lenfatik akımın bozulmasına bağlı erişkin yaşta da ortaya çıkabilir. Vulva oldukça nadir görülen tutulum bölgelerinden biridir.

Olgumuz 73 yaşında kadın hasta vulvada yaygın kondilom benzeri lezyonlarla kliniğimize başvurmuştur.Biyopsi örneğinin makroskopisi topluca 0.9x0.4x0.3 cm boyutlarında beyaz renkte doku parçalarından oluşmaktadır. Mikroskopisinde epitel altında papiller dermiste lenfatiklerin proliferasyonu ve kistik dilatasyonu izlenmiştir.Olgu lenfanjioma sirkumskriptum tanısı ile rapor edilmiştir.

Olgu sunumumuzla, literatürdeki verilere göre vulvar tutulumun nadir olarak görüldüğü lenfanjioma sirkumskriptumun histopatolojik bulguları ve ayırıcı tanısını vurgulamak istedik.