Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
Olgu Sunumlarında Hakem Değerlendirmesinin Önemi ve Temel Prensipleri
Nazım Emrah KOÇER 1
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Patoloji Bölümü, ADANA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.49 Kanıta dayalı tıp yazını yaklaşımında en alt basamağı oluştursalar da olgu sunumlarının literatüre ve eğitime katkısı yadsınamaz. Uygun olgu sunumlarının literatürde yer alması, literatüre ve okurlara olan yararlarının en üst düzeyde tutulmasındaki en önemli faktörlerden biri, modern tıp yayıncılığının temelini oluşturan hakem değerlendirmesinin belirli prensiplere sadık kalınarak gerçekleştirilmesidir. Anahtar Kelimeler : Olgu sunumu, Tıbbi literatür, Tıp eğitimi, Hakemlik