Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 1
Dalakta Nadir Bir Lezyon: Epidermoid Kist
Duygu KAHRAMAN 1, Gülen GÜL 1, Mustafa Onur ÖZTAN 2
1 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR
2 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2018.22 Amaç: Nadir görülen dalak kistlerinin çoğunluğunu paraziter kistler oluşturur. Parazitik olmayan kistler ise, döşeyici epitel varlığına göre primer (gerçek, epitelyal) ve sekonder (psödokistler, nonepitelyal) olarak ikiye ayrılır. Skuamoz epitel ile döşeli epidermoid kistler esas olarak çocuklar veya genç yetişkinlerde görülür.

Olgu: 12 yaşında erkek hasta karın ağrısı yakınmasıyla hastanemiz acil servisine başvurmuştur. Fizik muayenesinde splenomegali saptanan hastaya kist hidatid ön tanısı ile splenektomi yapılmıştır. Dalağın kesit yüzünde 8 cm çapta uniloküle kist izlenmiştir. Olguya morfolojik ve immunohistokimyasal bulgularla "dalağın primer epitelyal kisti/epidermoid kist" tanısı konulmuştur.

Sonuç: Splenik epitelyal kistler nadir görülmekle birlikte, dalaktaki kistik oluşumlarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Dalak, Kist, Epitelyal kist, Dalak primer kist