İletişim

Editör Yazışma Adresi

Prof.Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU (Baş Editör)
Güncel Patoloji Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Patoloji Anabilim Dalı
İnciraltı, 35340 İzmir
E-posta: editor@guncelpatoloji.org

 

Yayınevi Yazışma Adresi

BULUŞ TASARIM VE MATBAACILIK HİZMETLERİ
Bahriye Üçok Cad. 9/1 06500 Beşevler/Ankara
Tel: (312) 223 55 44 - 222 44 06
Faks: (312) 222 44 07
E-Posta: bulus@bulustasarim.com.tr