Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
Patoloji Pratiğinde Güncel Değişim: Akılcı Laboratuvar Uygulaması
Halide Nur ÜRER 1, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Tıbbi Patoloji Kliniği, İSTANBUL
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR
DOI : 10.5146/jcpath.2019.54