Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 3
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler
Funda DEMIRAĞ
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.56 İdiyopatik interstisyel pnömoniler histolojik olarak değişik miktarlarda fibrozis ve inflamasyonun birarada bulunmasından oluşur. Bu nedenle tanı için multidisipliner konsey kararı önerilmektedir. Özellikle idiyopatik pulmoner fibrozisin tanısı için klinik, radyolojik ve histopatolojik verileri birlikte içeren rehber yayınlanmıştır. Son yıllarda kronik hipersensitivite pnömonisi idiyopatik pulmoner fibrozisin ayırıcı tanısında ön plana çıkmıştır. Ayrıca plöroparankimal fibroelastozis, otoimmün özellikli interstisyel pnömoni, kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu, fibrozan kriptojenik organize pnömoni, akut fibrinöz ve organize pnömoni yeni tanımlanan antitelerdir. Pek çok interstisyel akciğer hastalığında telomer ilişkili genetik değişikler tariflenmiş olup interstisyel akciğer hastalıklarının genetik özellikleri ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler : İnterstisyel akciğer hastalığı, Sınıflama, İdiyopatik interstisyel pnömoni, Patoloji