Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS091 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Nedim Polat2, Özlem Ünsal3, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Patoloji Kliniği
2Beykent Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, K.b.b. Kliniği
  Anahtar Kelimeler :