Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS108 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Afife Uğuz1, İbrahim Metin Çiriş1, Erdoğan Okur2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Isparta
  Anahtar Kelimeler :