Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS170 -
Endokrin Patoloji
Müveddet Banu Yılmaz Özgüven1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Mehmet Uludağ2, Fatih Mert Doğukan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :