Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS200 -
Gastrointestinal Patoloji
Meryem Doğan Altunpulluk1, Fikret Ezberci2, Itır Ebru Zemheri1
1Sağlık Bilimleri Ünv. Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Lab.
2Sağlık Bilimleri Ünv. Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
  Anahtar Kelimeler :