Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS204 -
Gastrointestinal Patoloji
Özlem Durak1, Afife Uğuz1, Nermin Karahan1, Çağrı Savaş2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :