Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS011 -
Jinekopatoloji
Güldidar Basmacı1, Gürdeniz Serin1, Levent Akman2, Osman Zekioğlu1, Ahmet Aydın Özsaran2, Necmettin Özdemir1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :