Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS213 -
Gastrointestinal Patoloji
Hamed Jafarzadeh Andabil1, Nalan Gülşen Ünal2, Murat Sezak1, Başak Doğanavşargil1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı , Gastroenteroloji Bilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :