Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS432 -
Sitopatoloji
Kerem Özcan1, Hale Demir1, Gamze Göktürk1, Burcu Güzelbey2, Fatih Gülşen3, Canser Çakalır1, Nesrin Uygun1
1İ.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2S.b.ü. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı
3İ.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :