Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS071 -
Moleküler Patoloji
Fügen Vardar Aker1, Elif Sayman1, M. Çisel Aydın Meriçöz1, Zuhal Kuş Silav1, Meryam Doğan1, Başak Öven Ustaalioğlu2, Akın Öztürk3
1Sağlık Bilimleri Üni. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üni. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Bölümü
3Sağlık Bilimleri Üni. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Anahtar Kelimeler :