Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS152 -
Pulmoner Patoloji
Nurver Özel Özbay 1, Ayşe Nur Toksöz Yıldırım1, Tuce Söylemez1, Ayten Güner Akbıyık 2
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Abd
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Abd
  Anahtar Kelimeler :