Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS162 -
Endokrin Patoloji
Hüseyin Karatay1, Özerk Doğuş Görgün1, İsmail Cem Sormaz2, Semen Önder1, Bilge Bilgiç1, Gülçin Yegen1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad
  Anahtar Kelimeler :