Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS253 -
Gastrointestinal Patoloji
Gülsün Gülten1, Nilay Şen Türk1, Sibel Kabukçu Hacıoğlu2, Neşe Çallı Demirkan1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ,hematoloji Bilim Dalı, Denizli
  Anahtar Kelimeler :