Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS017 -
Jinekopatoloji
Afife Uğuz1, Kemal Kürşat Bozkurt1, İbrahim Metin Çiriş1, Jalal Raoufi2, Evrim Erdemoğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, Isparta
  Anahtar Kelimeler :