Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 2
Aksilla Yerleşimli Hemosiderotik Fibrolipomatöz Tümör: Olgu Sunumu
Burçin TUNA 1, Banu LEBE 1, Mustafa YILMAZ 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2017.09 Amaç: Dünya Sağlık Örgütü 2013 sınıflamasında ?Histogenezi belirsiz tümörler? başlığı altında yeni tanımlanan ?Hemosiderotik fibrolipomatöz tümör? lokal agresif davranış sergileyen seyrek görülen bir tümördür.

Olgu: 47 yaşındaki kadın hastanın aksiller bölgesinde büyüyen yumuşak doku kitlesine eksizyonel biyopsi uygulanmış ve hemosiderotik fibrolipomatöz tümör olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Yetersiz eksizyona bağlı olan nüksler sık görülmektedir. Ancak bugüne kadar bildirilen metastaz yoktur. Klinik bulguları non-spesifik olan ve kesin tanısı histopatolojik inceleme gerektiren bu tümör, yumuşak doku tümörlerinin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Hemosiderotik fibrolipomatöz tümör, Yumuşak doku, Tümör