Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS252 - KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEKİ APENDİKS SPESMENLERİNDE SAPTANAN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
Gastrointestinal Patoloji
Fatma Şenel1, Hatice Karaman1, Hacer Demir2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Apendiks, Karsinoid tümör, Goblet hücreli karsinoid tümör.