Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS023 - İNTRAVENÖZ LEİOMYOMATOZİS (İKİ OLGU SUNUMU)
Jinekopatoloji
Elif Çelik1, Ümit Seza Tetikkurt1, Tuğçe Çay1, Önder Aydın2
1S.b.istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi,patoloji Kliniği
2S.b.istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi,kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
 

İNTRAVENÖZ LEİOMYOMATOZİS (İKİ OLGU SUNUMU)

İntravenöz leiomyomatozis, histolojik olarak venöz damarlar içinde, düz kas hücrelerinin nodüler kitleler oluşturan proliferasyonu ile karakterize nadir görülen düz kas tümörüdür. Ortalama görülme yaşı 45 olup, histerektomi spesmeninde parametrial alanlardaki venöz damarlardan çıkan kıvrımlı yapı oluşturan, genellikle pelvik duvarlara kadar uzanan kitlelerden oluşur.

İlk olgu; 41 yaşında, multipar, premenapozal ve pelvik ağrı şikayeti ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran hastanın ultrasonografisinde uterus posteriorunda kaviteye bası yapan 9x8 cm ölçülerinde myomatöz ve fundusta subseröz myomatöz nodül izlenmiştir. Olguya total abdominal histerektomi ve bilateral salpenjektomi (TAH+BS) uygulanmıştır. Makroskopide paratubal alanda en büyüğü 7x3x2,5 cm ölçüsünde 10 adetten fazla sarı renkte , kıvrımlı yumuşak kıvamlı nodüler lezyonlar izlenmiştir. Uterin kavite içerisinde 7x7x5 cm ölçülerinde kirli beyaz renkte lifsel görünümde nodüler lezyon izlenmiştir. Mikroskopisinde myometriumda, iğsi hücreli, çaprazlaşan demetler oluşturan myomatöz lezyonlar izlendi. Paratubal alanda tariflenen lezyonların mikroskobisinde endotel ile döşeli damarlar içerisinde nodüler büyüme gösteren, mitoz ve atipi göstermeyen düz kas proliferasyonu izlenmiştir.

İkinci olgumuz 43 yaşında, multipar, premenapozal kadın hastadır. Anormal uterin kanama şikayetiyle polikliniğe başvurmuştur. Ultrasonograsinde fundusta ileri derecede kistik, dejenere görünümlü 5,5x4,5 cm ölçülerinde myom ve myom nüveleri saptanmıştır. Olguya TAH+BSO uygulanmıştır. Makroskopisinde uterusun kesitlerinde myometriumda büyüğü 3 cm, küçüğü 0,5 cm çapında, kistik alanlar içeren sarı renkte lifsel görünümde nodüler lezyonlar izlenmiştir. Mikroskopisinde myometriumda iğsi hücreli, çaprazlaşan demetler oluşturan myomatöz lezyonlar, perimetriuma yakın olan lezyonlarda endotel ile döşeli damarlar içerisinde nodüler büyüme gösteren, mitoz ve atipi göstermeyen düz kas proliferasyonu izlenmiştir. Her iki olguda da immünhistokimyasal olarak CD34 ve CD31 ile vasküler endotelde boyanma izlenmiş, intravenöz leiomyomatozis ile uyumlu bulunmuştur.

İntravenöz leiomyomatozis nadir görülen bir antite olup, lenfovasküler invazyon gösteren leiomyosarkom ve endometrial stromal sarkom ile klinik-patolojik ayırıcı tanıya girmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : leiomyomatozis,intravenöz,leiomyom