Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS031 - SERVİKSTE KAVERNÖZ HEMANJİOM
Jinekopatoloji
Özlem Ceren Günizi1, Dilek Erdem1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Kavernöz hemanjiom vücudun birçok yerinde sık görülen bir lezyon olup,servikste oldukça nadirdir.Makroskopide malignite ile karışabileceği gibi anormal kanama gibi ciddi bulgular verebilir.

Bizim olgumuz 51 yaşında kadın hasta servikal polip ön tanısı ile biyopsi uygulanmıştır.Makroskopide 1 cm boyutunda kahve renkte polip eksizyon materyali izlenmiştir.Mikroskopide servikal epitel altında prolifere genişlemiş damar yapıları ve içlerinde eritrositler görülmüştür.Olgu Kavernöz hemanjiom olarak raporlanmıştır.

Bu olgu Kavernöz hemanjiomun servikste çok nadir görülmesi ve klinik ön tanıda malignite ile karışabilmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Kavernöz hemanjiom, serviks