Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS033 - UTERUSUN ANJİOLEİOMYOMU : OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Zeynep Doğangüzel1
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Anjiyoleiomyom uterusta nadir görülen benign bir antitedir.

Olgu

49 yaşında hasta Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine karın ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Poliklinikte yapılan muayenesinden sonra hasta için ultrasonografi isteniyor. Yapılan ultrasonografik tetkikinde yaklaşık 19 cm çapında bir adet leiomyom benzeri yapı izleniyor. Leiomyosarkom ön tanısıyla hastaya histerektomi yapılıyor. Gerekli fiksasyon yapıldıktan sonra değerlendirilen histerektomi materyalinin makroskopisinde 18x14x12 cm ölçülerinde bir adet nodül yapısı izleniyor. Bu nodül yapısının makroskopik olarak kesitleri homojen görünümde değerlendirilip, nekroz izlenmiyor. Takip sonrası yapılan hematoksilen-eozin kesitlerinde bu vakadaki nodül yapısının, çok sayıda damar içeren anjiyoleiomyom olduğu izleniyor.

Sonuç

Lezyon büyük boyuta ulaşması ve nadir görülmesi açısından akılda tutulması gereken bir antite olarak önemli bulunmuş ve sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Anjioleiomyom, uterus