Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS454 - TESTİKÜLER FİBROTEKOMA OLGU SUNUMU
Üropatoloji
Hazal Taş1, Şule Özsoy1, Ümit Seza Tetikkurt1, Çiğdem Öztürk1, Atilla Semerciöz1
1S.b. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Seks-kord stromal tümörler gonadal matriksten köken alan , tüm testis tümörleri içerisinde yaklaşık %4-5 oranında görülen nadir tümörlerdir.Seks-kord stromal tümörler içerisindeki fibrotekoma grubu ise daha da nadirdir. Başvuru şikayeti genellikle palpabl testiküler kitledir. Ortalama görülme yaşı 30’dur.

Olgumuz 46 yaşında erkek hastadır. 10 yıldır devam eden sol testiste ağrı şikayeti ile üroloji polikliniğine başvuran hastaya yapılan MR incelemesinde sol hemiskrotumu dolduran 94x125 mm boyutlarında heterojen kompleks kistik yapıda lezyon izlenmiştir. Komplike kist, epididimal kist, septalı hidrosel ön tanıları ile orşiektomi yapılmıştır. Makroskopik incelemede üzerinde 6 cm uzunluğunda 1,5 cm çapında spermatik kord izlenen 13x11x10 cm ölçülerindeki testis kesitlerinde 3x2x1 cm ölçülerinde beyaz renkli elastik kıvamlı solid alan ve en büyüğü 8 cm çapında çok sayıda kistik oluşum izlenmiştir. Mikroskopik incelemede stromasında değişken oranda kollajen lifler içeren yer yer dar ve berraksı sitoplazmaları olan, oval nükleuslu, demetler halinde eozinofilik iğsi hücrelerden oluşan tümöral oluşum izlenmiştir. Lezyonun çevresinde multikistik yapıda hidrosel kesesi izlenmiştir. İmmünhistokimyasal boyamada tümör hücrelerinde Vimentin, WT1, İnhibin, B-katenin, Kalretinin ve SMA ile immünreaktivite saptanmıştır. Desmin, PanCK, Mart-1, CD99 ve Östrojen Reseptörü ile boyanma görülmemiştir.

Nadir görülen bir antite olan, klinikte diğer testis tümörleri ile ayırıcı tanıya giren testiküler fibrotekoma olgumuzu klinik ve patolojik özellikleriyle birlikte sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler : Seks-kord, stromal , testiküler, fibrotekoma