Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS038 - NADİR BİR OLGU: ENDOMETRİYAL STROMAL NODÜL
Jinekopatoloji
Tufan Yılmaz1, Fatma Öz Atalay2, Elif Usturalı Keskin1, İsmail Bıyık3
1Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
3Karacabey Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
 

GİRİŞ:

Endometriyal stromal tümörler uterusun nadir mezenkimal tümörleridir. Dört kategoride incelenen bu tümörlerin en az görüleni endometriyal stromal nodüldür.

OLGU:

Menometroroji nedeniyle kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 50 yaşındaki hastaya leiomyom ön tanısıyla total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi uygulandı. Histerektomi materyalinin kesitlerinde, kesi yüzü beyaz girdapsı intramural multiple myom nodülleri yanısıra; 5 cm çaplı sarımsı-bej renkli iyi sınırlı lezyon izlendi. Bu lezyonun mikroskopik incelemesinde, proliferatif faz stromal hücrelerine benzeyen iğsi-oval hafif pleomorfik hücrelerden oluşan proliferasyon görüldü. Tümöre eşlik eden nekroz, köpüksü histiyositler ve kolesterol kleftleri mevcuttu. Myometriyal ve/veya vasküler invazyon izlenmedi. Endometriyal stromal tümör tanısyla üst merkeze sevkedilen hasta morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde endometriyal stromal nodül olarak değerlendirildi.

SONUÇ:

Endometriyal stromal nodül, tedavi, davranış ve prognoz açısından diğer stromal tümörlerden farklı olduğundan doğru tanı, klinik yönetim açısından çok önemlidir. Düzensiz vaginal kanama yakınması olup leiomyom ön tanısı olan hastalarda ayırıcı tanılar arasında bu nadir tümör de akla gelmelidir. Düşük dereceli endometriyal stromal sarkomdan ayırımı için mutlaka tüm tümör periferinin örneklenmesi ve invazyon açısından incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Endometriyal stromal nodül, mezenkimal tümör, uterus