Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS547 - BİR SOSYAL PATOLOJİ OLGUSU: ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL FACEBOOK PATOLOJİ GRUBUMUZ ?PATOLOJİ PLATFORMU?
Patolojide Bilişim
Hatice Ölger Uzuner1, Pembe Oltulu2, Şirin Küçük3, Betül Duygu Şener4
1Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji
3Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Vearaştırma Hastanesi, Patoloji
4Ordu Üniversitesi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
 

Giriş

İnternet, dijital araçlar ve sosyal medya (SM) araçlarının gelişimi ile patolojide eğitim materyallerinin sayısı artmaktadır. Facebook patoloji grupları artan üye sayıları ile ulusal ve uluslararası patoloji uzman ve asistanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır (1,2). Vaka konsülte etmek için akıllı telefon ve bir facebook patoloji vaka tartışma grup üyeliği faydalı olabilmektedir. Uluslararası gruplar pekçok patoloji alt dalında kurulmuş ve bazı gruplar 30.000 üyeye kadar ulaşmış olup birçok ülkeden katılımcı içermektedir. Bu bildiride uluslararası üyeleri olan, vaka tartışma ve eğitim yanısıra sorunlarımızı paylaşabildiğimiz, ulusal facebook grubumuz patoloji platformunun kuruluş hikayesini ve amacını anlatarak her kademedeki meslektaşımızın katılımını teşvik etmek istedik.

Olgu

Hikayemiz: 2014 yılında yıllık vaka sayısı 10.000 olan bir devlet hastanesinde çalışmaya başlayan Dr Hatice Ölger Uzuner, meslekte henüz yeni olması nedeni ile biyopsilerde ve teknik konularda ikinci bir görüşe ihtiyaç duymaktadır. Beraber çalıştığı meslektaşından destek bulamaz. Vaka danışmak ve teknik konular için çevre hastanelere gider ancak zaman sıkıntısı yaşamaya başlar. Sosyal medyada insanların sıradan ortaklıkları nedeni ile bile gruplar kurduklarını farkeder. ‘’Neden yeni mezun patologların vakalarını, kalite detaylarını, ihaleleri konuşabildikleri bir grupları olmasın? Yalnız kalmış, sıkıştığında etrafında yardım edecek kimsesi olmayan bir sürü patolog olabilir’’ düşüncesi ile Patoloji platformu grubunu kurar.

Sonuç

Patoloji platformu; Dr Uzuner tarafından kurulan, 1241 üyesi, 5 yöneticisi bulunan ulusal patoloji vaka tartışma ve eğitim grubudur. Prof. Dr. Philip Mckee de dahil olmak üzere 80 e yakın yabancı katılımcı mevcuttur. Dili Türkçedir. Ulusal ve uluslararası patoloji ve tıp camiasından (çoğunluğu patoloji uzmanları olmak üzere, patoloji teknisyenleri, hekimler ve tıbbiye öğrencileri) zamanla üye sayısı hızla artan grup şuan aktif olarak çalışmakta ve sorunların paylaşımı, kalite denetimleri, ihaleler, vakalar ile önemli ve güncel eğitimsel ipuçları hakkında faydalı mesleki katkılar yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler : patoloji platformu, ulusal, facebook, grup, patoloji