Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS559 - PANKREASTA KİST HİDATİD HASTALIĞI VE EOZİNOFİLİK PANKREATİT
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Neşe Ekinci1, Arzu Avcı1, Oğuzhan Özşay2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 

Giriş

Hidatik hastalık, Cestode sınıfının Taeniid ailesine ait olan Echinococcus parazitinin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Hidatik kistler, insan vücudunun hemen hemen her dokusunda veya organında bulunabilmesine rağmen, en sık karaciğer, akciğer, dalak ve böbrekte görülür. Pankreas hidatik kist hastalığı, hidatik hastalığın endemik olduğu bölgelerde bile nadirdir ve sarılık, kolanjit ve pankreatit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlar sıklıkla kist içeriğinin pankreato-biliyer kanala fistülizasyonuyla veya kanalların kist tarafından dış basısıyla ortaya çıkar.

Olgu

Karın ağrısı ve kilo kaybı ile nedeni ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine başvuran 57 yaşındaki erkek hastaya yapılan endoskopik retrograd kolanjiografide pankreas kuyruğunda kitle saptandı. Hastaya distal pankreatektomi ve splenektomi uygulandı. Makroskopik olarak; 7x5.5x4 cm’lik pankreasın kesitlerinde 5x4x3.5 cm boyutlarında kistik lezyon ve lümeninde beyaz, membranöz yapılar ile berrak sıvı izlendi. Dalak kapsülünde küçük bir laserasyon alanı dışında özellik yoktu. Pankreas diğer alanlarda olağan görünümde idi. Mikroskobik incelemede; kistten alınan örneklerde fibröz kist cidarı ve kist hidatidin kütiküler membranı ile skoleks yapıları izlendi. Pankreastan alınan örneklerde ise pankreas parankiminde yer yer mikroapse formasyonları gösteren yoğun eozinofil lökosit infiltrasyonu ile karakterli pankreatit alanları belirgindi. Bu bulgularla olguya “pankreasta kist hidatid hastalığı ve eozinofilik panktreatit” tanısı verildi. Hastaya post-op antihelmintik tedavi planlandı.

Sonuç

Pankreasta kist hidatit hastalığı oldukça nadir olup olgumuzu başka bir organda tutulum olmaması ve sıklıkla birlikte görülen eozinifilik pankretatitin tabloya eşlik etmesi nedeni ile sunmayı istedik.

Anahtar Kelimeler : Ekinokokkoz, hidatik kist, pankreas, eozinofilik pankreatit