Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS580 - SAFRA KESESİNDE POLİP SAHİPLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Ali Kurt1, Sevilay Özmen1, Ebru Şener1, Onur Ceylan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,patoloji
3Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Safra kesesinde polip, sık rastlamadığımız durumlardan olup genellikle ön tanıda yer almaz ve inceleme sırasında tesadüfen görülür. Bazen ön tanıda yer aldığı halde patolojide polip çıkmayabilir.

Çalışmamızda son 4 yılda (1 Ağustos 2013- 1 Ağustos 2017 arasında) Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji laboratuvarında incelediğimiz 1322 safra kesesi içinde gördüğümüz 42 adet poliple ilgili yaş ve cinsiyet durumları verilmektedir. Safra kesesinde polip bulunma orası % 3.2 olarak hesaplandı.

Safra kesesi materyallerimizin yüzde 75’i kadın, yüzde 25’i erkekti. Kadınların yaş ortalaması 47.6, erkeklerin ise 51 hesaplandı. Kadınların en yaşlısı 76, en genci 16 yaşındaydı. Erkeklerde ise en genç hasta 30, en yaşlısı 73 yaşındaydı.

Safrakeselerinde polip görülen hastalardan 31 tanesi (%75) kadın, 11’i erkekti (%25). Polip bulunan hastaların en genci 28, yaşlısı 74 yaşında olup yaş ortalamaları 54.7 hesaplandı. Erkek hastalar 11 kişi olup en genci 33, yaşlısı 73 yaşındaydı ve yaş ortalamaları 50 bulundu. Genel olarak bakıldığında safra kesesinde polip bulunan toplam 42 hastadan en genci 28 yaşında kadın, yaşlısı 74 yaşında erkek olup ortalama yaş 52 hesaplandı.

Safra kesesinde polip görülme ihtimalinin kadın ve erkeklerde cinsiyetle veya yaşla ilişkili olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler : safra keseleri, polip