Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS606 - NADİR BİR VAKA: KULAK CİLDİNE AKCİĞER ADENOKARSİNOM METASTAZI
Dermatopatoloji
Fatma Şenel1, Erdem Arzu Taşdemir1, Hatice Karaman1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
 

Giriş

Cilt iç organ tümörlerinin metastaz yaptığı nadir alanlar arasında yer alır ve akciğer kanserinde cilt metastazı nadiren görülür. Her alanda görülebilmekle birlikte genellikle tümöre yakın bölgelerde gelişir. Cilt metastazı akciğer kanserinde hastalığın ilk belirtisi olabileceği gibi takipte de ortaya çıkabilir ve genellikle kötü prognoz ile ilişkilidir.

Olgu

68 yaşındaki erkek hasta sağ kulak cildinde kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastada bir süredir öksürük şikayeti de mevcuttu. Kulak cildindeki lezyon lipom ön tanısı ile eksize edildi. 3 cm çapında, 1 cm derinliğindeki cilt eksizyonel biyopsi materyalinin kesit yüzü kirli beyaz renkte solid görünümdeydi. Histopatolojik incelemesinde epidermisle bağlantısı olmayan dermisde yerleşmiş atipik hücrelerden oluşan adenoid yapıların oluşturduğu tümör izlendi ve birkaç adet lenfatik içi damar trombüsü görüldü. İmmünohistokimyasal incelemede TTF1 ve CK7 yaygın kuvvetli pozitif boyandı. P63, CD10, CK20, PSA ise negatif boyandı. Vaka bu bulgular ile Karsinom metastazı olarak rapor edildi ve ön planda akciğerin adenokarsinom metastazı ile uyumlu olabileceği belirtildi. Vakanın akciğer BT incelemesinde sağ akciğer alt lob süperior segmentte 7 mm çapta bir adet nodül tespit edildi. Yapılan tru-cut biyopsisinde akciğeri infiltre eden adenoid yapılar oluşturan tümör görüldü. İmmünohistokimyasal incelemede TTF1, CK7 pozitif, P63 negatif boyandı. Vaka adenokarsinom tanısı aldı.

Sonuç

Akciğer kanserinde cilt metastazı nadirdir ve kötü prognoza işaret eder. Cilt metastazı sonrasında ortalama yaşam beklentisi yaklaşık 5-6 ay olarak bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Adenokarsinom, akciğer, cilt, metastaz