Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
UTERİN SERVİKSTE BLUE NEVÜS OLGUSU
Meryem İlkay Eren Karanis1, İlknur Küçükosmanoğlu1, Nurşadan Gergerlioğlu1, Hasan Ali İnal2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

Özet

Giriş

Blue nevüsler benign melanositik lezyonlardır ve alt genital sistemde her yerde görülebilir. Blue nevüsler genital sistemde nadir görülmesine karşın en sık endoservikal kanalda görülür. Genellikle orta yaşlı kadınların histerektomi materyallerinde insidental olarak saptanır.

Olgu

44 yaşında kadın hasta anormal uterin kanama şikayeti ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvurdu. Yapılan pelvik ultrasonografisinde en büyüğü 6 cm çapında çok sayıda myom nodülü saptandı. Olguya laparoskopik histerektomi ve bilateral salpingooferektomi uygulandı. Histerektomi materyalinin makroskopik incelenmesinde serviks kabalaşmış özellikte idi. Serviksten hazırlanan mikroskopik kesitlerde endoservikal kanal stromasında dağınık yerleşmiş, uniform, iğsi hücrelerden oluşan tümöral lezyon ve lezyon içinde melanin pigmenti dikkati çekti. Mitoz, nekroz, atipi görülmedi. Yapılan immünhistokimyasal çalışmada iğsi hücrelerde Melan-A, HMB-45, S-100 ile immünreaksiyon görüldü.

Olgu uterin servikste ‘‘blue nevüs’’ olarak raporlandı.

Sonuç

Uterin serviksin blue nevüsleri genellikle orta yaşlı kadınların histerektomi materyallerinde insidental olarak tespit edilir. Biz de anormal uterin kanama şikayeti ile gelen ve uterusta myom saptanması sonucu histerktomi yapılan hastada insidental olarak uterin servikste blue nevüs saptadık. Uterin serviksin melanositik lezyonları genellikle benigndir, nadiren malign olgular bildirilmiştir. Biz de olgumuzda mitoz, nekroz, atipi görmedik ve benign olarak değerlendirdik.

Uterin serviksin blue nevüsleri histerektomi materyallerinde insidental olarak rastlanan nadir görülen melanositik tümörler olduğundan literatür eşliğinde sunulmuştur.