Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
HİPERSENSİVİTE PNÖMONİSİ VE TÜBERKÜLOZ BİRLİKTELİĞİ
Neslihan Fener Fener1, Erdoğan Çetinkaya2, Barış Anıl2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları 3a Kliniği

Özet

36 yaşında bayan hasta nefes darlığı şikayetiyle farklı merkeze başvurmuş ve orada açık akciğer biopsisi yapılmış.Patoloji raporunda nekrozlaşan granülomatöz iltihap, kronk hipersensivite pnömonisi, UIP ve bağ dokusu hastalıkları ayırıcı tanıya alınmış. Bu sonuca göre hastaya 6 ay anti-tbc tedavi başlanmış. Tedaviyle kısmen rahatlamış son iki aydır yakınması artmış.sigara ve evde tavuk besleme öyüsü olan hastanın HRCT sinde sol akciğerde üst lob anterior ve alt lob bazal segmentlerde yaygın interstisyel fibrozis ile uyumlu kaldırım taşı manzarası, milimetrik bal peteği görünümleri, retiküler patern, interlobüler septalarda belirginleşme izlendi. Kollojen doku belirteçleri negatifti.Olgunun patoloji preparatlarının değerlendirilmesinde Üst Lob Wedge Rezeksiyonda ; Nekrozlaşan granülomatöz iltihap, intertisyumda, peribronşioler lokalizasyonda gevşek granülom yapıları, gevşek bağ dokusu proliferasyonu, fibroblastik odaklar, bronşioler metaplazi; Alt Lob Wedge Rezeksiyonda, Subplevral alanda yaygın mikroskobik bal peteği paterni, traksiyon bronşektazileri, intertisyumda gevşek granülom yapıları gevşek bağ dokusu proliferasyonu, fokal alanda goblet hücre metaplazisi, plevrada osseöz metaplazi görüldü. Olguda bir odakta izlenen kazeifiye granülom varlığı PAS, EZN, Grocott ile boyanan enfeksiyon etkeni tespit edilmemekle birlikte tüberküloz lehine değerlendirilmiştir. Peribronşioler lokalizasyonlu gevşek granülom yapıları '' Hipersensivite pnömonisi'' ile uyumludur. Ayrıca mikroskobik bal peteği paterni, traksiyon bronşektazileri, fibrozis ve metaplazik değişiklikler hipersensivite pnmömonisine(HP) bağlı gelişen akciğer harabiyeti olarak yorumlanmıştır.Hipersensivite pnönonisinde sellüler bronşiolit, sellüler özellikle lenfositik pnömonitis ve küçük, gevşek granulom ve\ve ya multinükleer histiyositik dev hücreler sık rastlanan bulgulardır. Kronik HP de; UIP ilişkili bal peteği, fibroblastik fokus, fibrotik NSIP köprüleşme tipi fibrozis gibi değişik fibrozis paternleri görülebilir.Olgu farklı yapıda granulom yapısı oluşturan iki durumun bir arada olması nedeniyle sunulmuştur.