Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
TİROİD PAPİLLER KARSİNOM ODAKLARI İÇEREN İĞSİ HÜCRELİ ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOM OLGUSU
Feyza Demir1, Remzi Erten1, Funda Çalışkan Şenköy1, Nuh İlaiz1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Tiroid papiller karsinomu; en yaygın tiroid kanseridir ve tiroid malignitelerinin %70'inden fazlasını teşkil eder. Anaplastik tiroid karsinomu ise tüm tiroid kanserlerinin %5'inden azını oluşturur ve en malign tiroid tümörüdür, hemen her zaman ölümcüldür. Anaplastik tiroid karsinomu; iğsi hücreler, pleomorfik dev hücreler ve epitelioid hücreler veya bunların farklı kombinasyonlarını içerebilir. Anaplastik tiroid karsinomu, multifokal odaklar halinde papiller ya da foliküler karsinom özellikleri içerebilir. Bununla birlikte, papiller karsinomların küçük bir kısmı kötü prognozlu anaplastik karsinoma dönüşür.

Olgu

Elliiki yaşında bayan hastanın fizik muayenesinde tiroid sol lobda dominant sert fikse nodül tespit edilmesi sonrasında çekilen boyun tomografisinde; tiroid sol lobda 78x56x53 mm boyutlarında nekrotik alanlar içeren heterojen kontrast tutan, trakea ve özofagusu sağ laterale deviye edip daraltan, sol juguler vene bası yapıp daraltan nodüler kitle lezyon izlendi. Hastaya uygulanan total tiroidektomi materyalinin histopatolojik incelemesinde; sol lobda papiller karsinom özelliğinde alanlar da içeren daha çok iğsi hücrelerden oluşan andiferansiye düzensiz sınırlı tümöral lezyon görüldü. Ayrıca sağ lobun histopatolojik incelemesinde 0,3 cm çapında papiller karsinom özelliğinde farklı bir tümöral odak saptandı. Yapılan immünhistokimyasal çalışmaların da desteklemesi üzerine sol lobdaki büyük lezyon “iğsi hücreli anaplastik tiroid karsinomu” tanısı alırken, sağ lobdaki lezyon “tiroid papiller mikrokarsinom” tanısı aldı.

Sonuç

Anaplastik tiroid kanseri, tiroid tümörünün ilerlemesinin son aşamasını temsil eden ve tiroid neoplazisinin en ölümcül şeklidir. Tiroid papiller mikrokarsinom odaklarında anaplastik karsinoma dönüşen nadir olgular bildirilmiştir. Ayrıca yapılan son çalışmalarda bazı genetik mutasyonların bu dönüşümde rol oynadığı saptanmıştır. Onlardan birisi de p53 mutasyonudur. P53 mutasyonunun eklenmesiyle, iyi diferansiye tiroid karsinomlarının kötü diferansiye veya anaplastik tiroid kanserine ilerlediği öngörülmüştür.