Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
APENDİKSTE TENYA SAGİNATA İNFESTASYONU: OLGU SUNUMU
Fatih Kula1, Emre Işık1, Kemal Karakaya2, Şükrü Oğuz Özdamar1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak

Özet

Giriş

Akut apandisit etiyolojisinde en önemli faktörün luminal obstrüksiyon olduğu kabul edilir. Parazitik infeksiyonlar, daha çok endemik bölgelerde görülen nadir faktörlerden biridir. Apendikste en sık görülen parazitik etkenler arasında Enterobius vermicularis, Tenia, Ascaris ve Schistosoma türleri, Trichuris trichiura yer alır. Bunlar arasında Tenia türleri infestasyonuna oldukça nadir rastlanır.

Olgu

35 yaşında, karın ağrısı ve diyare şikâyetleri ile bir dış merkeze başvuran erkek hasta, invajinasyon ön tanısı ile hastanemiz acil servisine sevk edilmiştir. Hastanın fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet, sağ üst ve alt kadranda defans saptanmıştır. Akut apandisit ön tanısı ile hasta cerrahi operasyona alınmış ve apendektomi uygulanmıştır. Makroskopik olarak cerrahi materyal 7.5 cm uzunluğunda ve 0.9 cm çapında olup, özellik izlenmemiştir. Mikroskopik incelemede ise apendiks lümeninde Tenia saginata parazitine ait gövde kesiti, gravid proglottidler ve yumurtalar görülmüştür. Bu bulgular ile olgu apendikste Tenia saginata infestasyonu olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

Akut karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda, öncelikle apandisit olmak üzere, farklı klinik tablolar ile karşılaşılabilir. Apandisit ön tanısı ile gerçekleştirilen cerrahi materyalin incelenmesinde, etiyolojide nadir görülen fakat hastanın klinik seyrini ve tedavi sürecini etkileyebilen parazitik infestasyonlar saptanabileceği akılda tutulmalıdır.