Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEMENİN PRİMER TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
Sıddıka Fındık1, Ayşe Nur Uğur Kılınç1, Pembe Oltulu1, Fahriye Kılınç1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özet

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.